Tủ sắt 2 cánh mở FTU-ST02N04

tủ sắt FTU-ST02N04:để hồ sơ, giầy dép, đa năng
tu-sat2 copy