Tủ sắt 4 cánh mở , khóa chống trộm FTU-ST04C08N

Tủ sắt FTU-ST04C08N
tu-sat31 copy