Tủ sắt đựng quần áo và vật dụng FTU-ST06-12

Tủ sắt: FTU-ST16
tu-sat6 copy62