Tủ hồ sơ cánh kính ngăn kéo FTU-SK03N

tủ hồ sơ- tài liệu FTU-SK03N
tu-sat81