Tủ hồ sơ cánh kính ngăn kéo FTU-ST04C08N

tủ sắt FTU-ST04C08N
tu-sat-canh-kinh169