Tủ hồ sơ cánh kính ngăn kéo FTU-SK06N

Tủ hồ sở tài liệu FTU-SK06N
tu-sat-canh-kinh6